Bebek ve çocukların kabızlığında kullanılan ilaçlar nelerdir?Tedavi yaklaşımında hasta ve yakınlarının güvenini sağlamak ilk basamağı oluşturmalı ve tuvalet alışkanlığı kazanmış olgularda her yemekten sonra tuvalete gitme önerilmelidir.

Dengeli beslenme tavsiye edilmeli, yanıt alınmayan olgularda ilaç tedavisi düşünülmelidir.

Bunun için öncelikle fekalom denilen, bağırsakta çok bekleyen kakanın sertleşmesi ile oluşan birikmiş kakalar boşaltılmalıdır. Bunun içim genellikle çocuğun yaşına uygun olarak seçilen fitil ya da lavmanlar kullanılır.

Sonra da düzenli dışkılama için devam tedavisine geçilmelidir. Bu amaçla laktuloz, parafin likit, mineral yağ ve polietilen glikol gibi, kakanın yumuşamasını sağlayan ve laksatif denilen şurplar kullanılır.

Çocuklarda kabızlığın tedavisinde, lif kaynağı olarak kısmi hidrolize guar gum'ın kullanımının güvenliği ve başarısının, en sık kullanılan ozmotik laksatif olan laktuloz ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, bu tedavi laktuloz tedavisi kadar etkin bulunmuştur.

Probiyotik etkili olan Lactobacillus reuteri’nin etkileri konusunda çalışmalar vardır. Fonksiyonel kabızlık tanısı almış çocuklarda Lactobacillus reuteri ve laktuloz tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada probiyotik tedavi ile hasta şikayetlerinde belirgin düzelme olduğu saptanmıştır.

Enkoprezisli (kaka kaçıran) hastada kabızlığın tedavisi yanında, kakanın bağırsakta birikmesini önleme tedavisi ve psikolojik tedavi de unutulmamalı, fissürü (anüste çatlağı) olanlarda ise fissür tedavisi de yapılmalıdır.

Laksatif vermeyi çok erken kesmek kabızlığın tekrarlamasının en sık sebebidir.


Kabızlık ilaçlarını düzenli kullanmak gerekir
Kabızlık tedavisinde ilaçların kullanımı sırasında sorun yaşanıyor. Hastalar ilaçları düzenli kullanmıyorlar, bu nedenle önce bağırsağı boşaltarak lavman yapmak gerekebiliyor. Aileler ilaçları alışkanlık yapacağı korkusuyla gerektiği kadar kullanmıyor. Oysa bu ilaçlar sertleşen dışkının yumuşamasını sağlıyor. Kabızlık tedavisinde kullanılan fitiller ilaçlardan daha çok tercih ediliyor, çünkü fitil kullanmak annelerin kolayına geliyor. Kabızlık tedavisinde beslenmesinde belli kurallara uyanlar başarılı oluyor. Günlük tuvalete çıkmada kişisel farklılıklar olabiliyor. Bebeklerde günde 7-8 defa çıkılması normalken, çocuklarda 3-4 defa tuvalete çıkan da normal kabul ediliyor.

Blogger tarafından desteklenmektedir.