Doç.Dr.E.Mahir Gülcan - Hakkında

UzmanlıkAlanı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Yan Dal Uzmanlık Alanı: Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Doğum Yeri ve Yılı: Giresun, 1967
Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
Uzmanlık Yılı ve Yeri: S.B. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1996  
Yandal Uzmanlık Yeri ve Yılı: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, 1999
Yabancı Diller: İngilizce
Mesleki Ödüller:  Üç yurtiçi sözlü bildiri birincilik ödülü, bir yurt içi sözlü bildiri ikincilik ödülü, bir yurtdışı birincilik ödülü (ABD, Boston, 1. Dünya Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi “Genç Araştırmacı Ödülü”)
Yabancı Yayın Sayısı: 12
Türkçe Yayın Sayısı: 46
Uluslararasi Bildiri Sayısı: 24
Ulusal Bildiri Sayısı: 113
Kitap çeviri: Netter’s gastroenterology
Kitap bölümü: Uluslararası kitap – Gastroesophageal reflux, reflux esophagitis
Dergi editörlüğü:  Uluslar arası dergi- Journal of Gastroenterology and Hepatology Research

Kariyer Özeti:
1984 - 1990: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
1990 - 1992: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Acil Servis’de pratisyenlik
1992 - 1996: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde ihtisas
1997 - 1999: İst. Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.’nda yan dal ihtisası
1999 - 2007:  İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkalrı Eğt. ve Arşt. Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı
Eylül 2001: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Servisinin tarafımdan kurulması
Kasım 2001: İst. Bakırköy Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Eğt. ve Arşt. Hastanesi-Endoskopi ünitesinin tarafımdan kurulması
2007 – 2012:  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nın tarafımdan kurulması. Yardımcı Doçent, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı
2012-halen: Acıbadem Maslak, Kadıköy ve Bakırköy Hastaneleri, Çocuk gastroenteroloji ve beslenme, çocuk endoskopi uzmanı
2015-2019: Acıbadem Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yrd. Doçent

2019-halen: Acıbadem Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Doçent Doktor

Üye olduğu mesleki kuruluşlar:
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD)
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD)
Türk Pediatri Kurumu (TPK)
Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
Klinik Mikrobiyoloji Derneği (Klimik)

Blogger tarafından desteklenmektedir.